Tin tức - Sự kiện
Công đoàn KTNN khu vực XII tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023
Công đoàn KTNN khu vực XII tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 22/9/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XII đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
Nghiên cứu và phát triển
Canada: Yếu kém trong tuyển dụng, đào tạo nhân sự y tế tại Nunavut
Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada (OAG) vừa qua đã công bố bản Báo cáo kiểm toán tình hình chăm sóc sức khỏe của vùng lãnh thổ Nunavut (miền Bắc Canada), trong đó chỉ trích những yếu kém và thiếu sót về đào tạo và tuyển dụng nhân sự y tế. Ngoài những phát hiện mang tính chỉ trích, OAG cũng đưa ra 17 khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hệ thống chăm sóc y tế trên toàn lãnh thổ Nunavut.
Giới thiệu văn bản mới
Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/09/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 T