Tin tức - Sự kiện
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước năm 2016
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước năm 2016Ngày 17/1/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ KTNN. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị.
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá.
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế