Tin tức - Sự kiện
Tiểu ban Lễ Tân - Khánh tiết phục vụ Đại hội ASOSAI lần thứ 14 triển khai thực hiện nhiệm vụ
Tiểu ban Lễ Tân - Khánh tiết phục vụ Đại hội ASOSAI lần thứ 14 triển khai thực hiện nhiệm vụ(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 18/8/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa – Trưởng Tiểu ban Lễ tân Khánh tiết phục vụ Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam (Tiểu ban) đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban, bàn về Kế hoạch hoạt động chi tiết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Nghiên cứu và phát triển
Vương quốc Anh: Intertek khởi động mô hình kiểm toán chung về dược phẩm
Intertek - công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá, chứng nhận, thí nghiệm và các hệ thống quản lý chất lượng của Vương quốc Anh - mới đây đã cho ra mắt một nền tảng kiểm toán chung về dược phẩm cho các khách hàng tại Anh, tiếp bước thành công của mô hình này tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp, phê d
Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN ngày 15/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.
Công văn số 1082/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán nhà nước V/v xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.