Tin tức - Sự kiện
Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 trước Quốc hội
Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế - xã  hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 trước Quốc hội
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 20/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đã báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1731/QĐ-KTNN ngày 13/10/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
Quyết định 533/QĐ-UBDT ngày 12/10/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc
Quyết định 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.